Arhiiv kuude lõikes: märts 2017

Mooste sai ülevaate metsast ja teadusest

IMG_20170317_105232.jpg

Vihmasabina saatel asutasid Tiia, Kristi, Elisabeth ja Marge end Tartust Mooste poole teele. Nimelt olime taas külastamas juba ammu tuttavat mõisakooli. Põhikool oli Elus teaduse aktiivsed õpitubade tegijad endale külla kutsunund, et pakkuda argipäeva vaheldust, uusi teadmisi ja et tutvustada teaduse värskemaid suundi! Õpilased said kolma erineva õpitoa läbi tervikpildi metsa erinevatest osadest.

Kuidas ära tunda tõest teadmist?

Kristi vaatas õpilastega metsas kõrguvaid puid, seda, kuidas ja miks nad kasvavad, kui suureks need võivad kasvada ja mis kasvu mõjutada võib. Olulisel kohal oli metsateaduse roll tänapäeva ühiskonnas ja metsanduslikus ühiskonnas – kuidas saada teada, kas päevalehes välja toodud argument on tegelikult kellegi arvamus või teaduslikul teel leitud teadmine?

Miks on taimede levimine keeruline?

Marge õpituba keskendus maastikugeneetikatale, pärandkoosluste kaitsele ja taimede geenivoolule maastikus. Esimesena astus klassi 8. klass, kes tunni aja jooksul sai lisateadmisi pärandkoosluste kohta: mida need endast kujutavad, kus meil neid Eestis leida on, mis seal kasvab, kes seal elavad jne. Samuti said asjaosalised omal nahal kordamööda katsetada, kuidas looduskaitsebioloogid/ keskkonnaametnikud/ botaanikud tutvustavad oma tegevust pärandkooslusega alal elavatele inimestele ja mis juhtub siis, kui soovitakse näiteks loopealseid taastama hakkata. Debatt oli igati korrektne!

Mooste

Teise tunni ajal jooksul läbisid 7. klassi õpilased kiire taime määramise koolituse ja kohe pandi oma uued teadmised ka proovile: hoolsalt asuti määrama kanarbikuliste sugukonda kuuluvaid taimi, millest suurem osa neile ka juba varasemast tuttavad. Tegemist taimedega, mis pakuvad lisaks silmailule head ka maitsemeeltele, ehk siis metsamarjadega.

Kolmas tund möödus hoogsalt! Niipea, kui 4. – 5. klass said teada, mis on geen, mida kujutab endast DNA ja kuidas mõjutavad erinevad maastikuobjektid taimede omavahelist geenivoolu, asuti seda kohe ka praktikas järele proovima. Klass muutus maastikuks, osad õpilased metsaks ja teised taimedeks, kes soovisid, et just nende DNA edasi leviks ja kestma jääks. Seda kõike said õpilased katsetada värviliste õhupallide abil, ühtlasi nentides, kui raske on ilma kohapealt liikumata edasi levida, kui aitamas vaid tuul ja ees on mets, mis kõiki püüdlusi takistab….

Kuidas näeb välja puu haigus?sdr

Ka Tiia ja Elisabeth said igati positiivsed emotsioonid õpetamisest. Vaatamata semestri viimase päeva väsimusele ja ees ootava vaheaja ootusele, olid õpilased tublid ja hakkamist täis. Koos õpiti tundma puid, enamlevinud puiduseeni, räägiti metsahaigustest ja valmistati preparaadid seeneeostega. Õpitu kinnistamiseks täitsid õpilased testi.

Alati on tore külastada juba tuttavaid kohti ja taaskohtuda toredate õpetajate ja õpilastega. Koolipere oli väga külalislahke, oodati pikisilmi. Suured tänud meeldiva vastuvõtu eest!

 

Algab teaduse kommunikatsiooni kursus!

images

10. aprillil õhtupoolikul saab alguse Elus teaduse ja teaduskeskus AHHAA koostöös toimuv kursus teaduskommunikatsioonist, mille eesmärk on valmistada ette teadlasi ja välja  töötada populaarteaduslikud käed-külge tegevused Teadlaste Öö Festivalil osalemiseks.

Kursuse esimene, kommunikatsiooni tausta avava teoreetiline osa toimub 2017. aasta kevadel, teine ehk praktiline osa aga 2017. aasta sügisel. Viie kevadise 1,5-tunnise seminari käigus tutvutakse erinevate teaduse kommunikatsiooni võimalustega, sealhulgas nii publikuga silmast silma kui ka kirjaliku suhtluse vormidega ning külalislektoriteks on oma ala professionaalid. Sügisesel jätkukursusel leitakse parim lahendus „oma asjast“ ehk sinu teadusvaldkonnast lihtsas keeles rääkimiseks ning leitakse praktiline tegevus selle ilmestamiseks ja inimeste kaasamiseks.

Kevadise kursuse läbinud oskavad selgelt ja lühidalt rääkida ja kirjutada oma teadustööst nii oma ala professionaalidele kui ka laiemale avalikkusele, teavad, millised on hetkel Eestis menukaimad publiku kaasamise meetodid ning saavad erinevate valdkondade teadlasi ühendava populariseerijate võrgustiku liikmeks. Lisaks annab kursuse läbimine 2 ainepunkti!

Kursusele on oodatud bakalaureuse- ja magistriastme tudengid, välistudengid, doktorandid ja ka kõik ülikooli töötajad, kes soovivad ennast arendada ja/ või leida uusi lahendusi oma teadusvaldkonna tutvustamiseks. Välistudengite osalemise korral toimub õppetöö eesti ja inglise keeles.

  • Kursuse nimetus: Teaduse kommunikatsioon
  • Kursuse maht: 2 EAP
  • Kood (Eesti maaülikool): MI.1820
  • Toimumiskoht: Teaduskeskus AHHAA
  • Toimumise ajad: esmaspäeviti, 10., 17., 24. aprillil ning 8. ja 15. mail kell 16:15-17.45

Lisainfo: Kristi Parro, MTÜ Elus teadus, mobiil: 5646 6479, e-post: kristi.parro@gmail.com