Arhiiv kuupäevade lõikes: 02/09/2016

Teaduse populariseerimise suvekool Nelijärvel

14233415_10205357762623238_1967524514_o

15-16. augustil osalesid MTÜ Elus Teaduse esindajad Teadusagentuuri korraldatud teaduse populariseerimise miks.ee suvekoolis. Käesoleva aasta põhiteemaks oli koostöö ja selle erinevad mudelid, lõimides formaal- ja mitte formaalharidust. Kui põhiteemad olid seotud LTT-valdkonda tüdrukute ja andekate toomine, siis sisulistes töötubades arutati teemasid laiemalt. Näiteks räägiti ettekannetes ja arutelugruppides teemadeal:

  • Õppevahendite, inimeste, infrastruktuuri jm ristkasutus. Selle huvitavamaks väljapakutud tooteks oli „teaduspood“, kuhu oodati „müügiks“ inimeste muresid, ideid, probleeme, mida hakatakse lahendama teadlaste poolt. Teine variant oli valdkondade tutvustamine kõrgtehnoloogia abil, kus näiteks metsandust saaks õppida läbi virtuaalreaalsuse;
  • Ühiste metoodikate loomine. Siin nähti võimalusi ühisteks koolitusteks, et tagada tegijate ühtlane kvaliteet;
  • Väliste partnerite kaasamine. Suurimaks projektiks oli Euroopa kosmoseagentuuri hariduskeskus Eestis ESERO loomine
  • Formaal- ja mitteformaalhariduse lõimimine. Selle valdkonna esindajaks oli TEAHU ehk loodud Teadushuvihariduse Liit. Suurimat puudust tunti teadusteatritest, mis esindaksid erinevaid valdkondi ning reisiksid koolist kooli. Siin otsis koostööpartnereid ka Elus Teadus Teaduslahing 2017 läbiviimiseks.
  • Lapsevanemate kaasamine. Töötukassa partnerlusel kaasata lapsevanemaid huvihariduse ja karjäärinõustamise töösse;
  • Ühise õppekava loomine. Siinkohal sooviti enim näha praktikumide osas koostööd kõrgkooliga;
  • Ühine turundus. Psühhobussi eestvedamisel EV 100 ettepanekud panna teadus/teaduse populariseerijad pildile suure ühisprojekti näol või katsetada massikatseid massimeedias, kus erinevad teadusvaldkonnad koguvad samal ajal erinevat informatsiooni;
  • Ühine rahastamine. Parimaks näiteks osutusid siin H2O mängu põhimõtted erinevaid muuseume liites.

Üldiseks trendiks oli lõimumine igal tasandil, sest teaduse huvihariduses on tegijaid erinevatest maakondadest väga mitmeid ning püüti leida võimalusi konkurentsi vähendamiseks. Loengute vahel sai arendatud grupiprojekte, mis lõppesid rahastamisvõimaluste väljunditega. Nimetatud intensiivset koolitusvormi võiks kasutada ka kõrghariduses.

MTÜ Elus Teadus, Nupukad ja TÜ teaduskool koondusid intensiivses kahepäevases töötoas taaselustama Nupuvere portaali, mis koondab endas erivaldkondade harjutusi õpetajatele ja õpilastele. Sellest kuuleme kindlasti peagi veel 😉

Suvekoolist tegi kokkuvõtte Kadri Maikov

miks.ee suvekool toimus 15. – 16. augustil 2016