Teaduse huviharidus vajab süsteemsust

IMG_8302

Viimased uuringud näitavad, et huviala ringidest keskendub vaid 6% LTT (loodus- ja täppisteaduste ning tehnoloogia) aladele. Madal huvi ei soosi tulevikus inimesi valima LTT valdkonna erialasid. Suurendada tuleks koostööd ja süsteemsust huvihariduses.

Teeme+ infopäeval räägiti teaduse huvihariduse kitsaskohtadest ja võimalustest taodelda rahastust erinevate tegevuste elluviimiseks. Nimelt on otsustanud riik õla alla panna ja toetada LTT pikaajalist ja süsteemsest populariseerimist.

Toetust saab taodelda kahes kategoorias: 1) LTT populariseerimine, huvi tõstmine inseneritegevuste vastu, mille peamiseks suunaks on suurendada LTT valdkondades sisseastujate arvu; 2) LTT-ga tegelevate huviringide arvu suurendamine. Rõhutati, et aktiivsed tegutsejad võiksid suuremal määral teha koostööd ettevõtjatega, kohalike omavalitsustega, noortekeskustega jt. Peamiseks eesmärgiks on tulevikus süsteemsete üritusesarjade toetamine!

Infopäev pakkus palju uusi, põnevaid ja kasulikke teadmisi. Osalejad (õpetajad, teaduse populariseerijad, teaduskeskuste juhid jne) said teada, millised on toetuse andmise tingimused (Taivo Raud, HTM; Mariann Saaliste, SA Archimedes), hindamisjuhend (Kristel Meesak, SA Archimedes), taotlusvorm (Kristel Meesak, SA Archimedes). Tutvustati ka seda, kuidas tagatakse võrdsed võimalused LTT valdkonna populariseerimisel (Liivi Pehk, ÜKP võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus), ning perioodi 2014 – 2020 abikõlblikkusest (Urve Vool, SA Archimedes). Küsimusi kõikide teemade kohta tekkis palju ja neid arutati tulihingeliselt.

Teaduse populariseerimise alategevuse “Teeme+” infopäev toimus 21. septembril kell 10.00-13.00 Tartus, Dorpati Konverentsikeskuses.

Infopäeval käis ideid kogumas Marge Thetloff.

Ülikool ja Sina!

14. septembri päikselisel päeval osales MTÜ Elus teadus EMÜ Spordihoone juures toimunud üritusel Ülikool ja Sina! Tegemist on juba teist aastat järjest toimuva üritusega, mis toob kokku kõik ülikooliliikmed toredaks ja muhedaks pärastlõunaks, eesmärgiga tutvustada nii esmakursuslastele, aga loomulikult ka kõikidele teistele tudengitele, suurepäraseid võimalusi, mida ülikooliaastad pakuvad!

Kokku oli kogunenud suur hulk tudengiorganisatisoone, kes lisaks ilusa ilma nautimisele ja maitsvate pannkookide nosimisele (mida pakuti suurtes kogustes üritust väisanud inimestele) tutvustasid oma tegemisi ja võimalusi. Näiteks said uued ja vanad tegijad tundegimaailmas teada, millega tegelevad üliõpilasesindus, erialaseltsid ja üle-Tartulised organisatsioonid. Vastused leidsid küsimused: Kuidas minna välismaale õppima? Milleks on ülikoolis karjäärinõustaja ja psühholoog. Milliseid teadmisi saadakse raamatukogust? Milliseid treeninguid pakub ülikooli spordiklubi? Jne. Loomulikult sai kohe ka paar trenni tehtud. MTÜ Elus teadus andis teada, et taas on alanud Teaduslahingu korraldamine.

Maha peeti kaks teadusteatri etendust, mida vedas Marge. Esimeses etenduses said osalejad läbi õhupallide põrgatamise teada rohkem maastikugeneetikast, geenivoolust, maastikubarjäärides ja sellest, kui raske on tuullevijatest taimedel levida – kui tuul on ikka vastu, siis ei lenda su õhupallist ,,seemneke,, ikka mitte kuhugile. Teises etenduses said osalejad omal nahal tunda juurkommunikatsiooni – kui ei saa liikuda (nii nagu ka taimed, kes on enamasti liikumatud), siis kuidas see informatsioon ikka edasi anda nii, et su kõrval kasvavad taimed ka teaksid, mis ümber toimub. Osalejad tõdesid tõika, et alati ei pruugi leviv informatsioon olla korrektne. Näiteks sai osalejate poolt levitatav sõna ,,juurkommunikatioon,, etenduse lõpuks SUURkommunikatsiooniks :D.

Lisaks oli võimalik tutvuda ülikoolilinnakus kohtadega, kuhu igapäevaselt ei satu. Kõige värskematele tudengitele viidi läbi Suur Rebaste orienteerumine!

Kokkuvõtvalt oli päev põnev täis teaduteatrit, pannkooke moosiga, pneumomibiiliga kihutamist, trenni ja Ülikoolis ellujäämiseks vajalikku informatsiooni!

Eesti maaülikooli tudengite infopäevast tegi kokkuvõtte Marge Thetloff.

Infopäev toimus 14. septembril 2016 Tartus.

Tudengipäevadel teadust veeretamas

eelistus

Tudengipäevade raames saabus reedel Tartu Gustavi kohviku juurde toimetama Elus teaduse rõõmus meeskond, mis seekord koosnes Kristist ja Margest. Toimekalt seati üles telk ja kõik varustus, mis vajalik inimsuuruses lauamängu läbiviimiseks. Kella poole kuueks oli kõik paigas, alustades Werneri kohvist kuni hiigelsuure täringuni,  võistlejate innukusest rääkimata! Neli kolmeliikmelist meeskonda (Pink Ponks, Pool Sõpra, Golden ja Diisel) asusid hoogsalt veeretama ja hoolikalt reeglitest kinni pidades ülesandeid lahendama ja küsimustele vastama!

20160916_181402

Mõtlemiseks ja vastuse andmiseks oli aega 30 sekundit. Kui selle ajal jooksul vastust meeskond ei andnud, siis polnud sellest hullu, kuna kaasvõistlejad olid innukalt juba enda meeskonna eest vastamas, et boonuspunkte teenida. Mille üle mõelda ja arutleda juba oli, kuna osalejad ja ka pealtvaatajad said oma teadmised teaduse eri valdkondadest proovile panna (botaanika, toiduainete tehnoloogia, geneetika, mehaanika, metsandus, looduskaitsebioloogia jne.).

20160916_174849

Inimsuuruses lauamängu võit tuli tiimile, kes andis kõige rohkem õigeid vastuseid ja lahendas kõige edukamalt ülesandeid. Muidugi oli kasu ka heast viskekäest! Kes seekord mängima ei jõudnud, siis Teadlaste Öö Festivalil sõidab Elus teadus lauamänguga mööda Eestit ringi ja siis on juba hea võimalus ise täringult õnne nõutada!

Tartu Tudengipäevade raames maha peetud Inimsuuruses lauamängu lahingu võttis kokku Marge Thetloff. Võistlus toimus 16. septembril 2016.

Ratastega Vormsile tiir peale

img_9566

Juunikuu lõpus võtsid Elus teaduse liikmed ja vabatahtlikud aja maha ning suundusid Vormsile. Kolme päeva jooksul tehti saarele tiir peale ning vändati jalgratastel ligi 80 kilomeetrit. Ühtlasi külastati ajaloolis-kultuurilise väärtusega objekte, nauditi looduskauneid kohti ning veedeti meeldivalt aega lauamängude seltsis.

dsc_0076

Vaatamata saare väiksusele on seal kõik eluks vajalik olemas ning ühtse kogukonnana tullakse kenasti toime. Erinevalt teistest Eesti piirkondadest on seal ka omanäoline jäätmekäitluse süsteem. Nimelt on igas külas oma prügimaja, kus on erinevad konteinerid jäätmete liigiti sorteerimiseks. Üldiselt ongi Vormsi elanikud looduslähedased ning tegelevad peamiselt põllumajanduse ja turismiga.

Elus teaduse liikmete ja vabatahtlike jaoks oli tegemist äärmiselt huvitava ja mõnusa matkaga. Üheskoos saadi rohkem teada väikesaare elust-olust, loodusväärtustest ning rannarootslaste kultuurist. Veenduti ka selles, et jalgratas on parim viis Vormsi avastamiseks.

Suvise retke muljeid jagas Helin Maivel.

Vormsi rattamatk leidis aset 25. – 27. juunil 2016.

Teaduslahingu võitjatega Rootsis

IMG_0774.JPG

Augusti keskpaigas sõitsid Teaduslahing 2016 võitjad peapreemia saajatena teadusreisile Umeåsse. Viie päeva jooksul külastati Umeas asuvat Rootsi Põllumajandusülikooli ja Tampere Tehnikaülikooli. Kolm kanget võitjat said lähemalt tutvuda väga erinevate valdkondadega – metsandus ja kliima muutused, puidu kasutamine pelletite tootmiseks, lehmade toitmine ja sobiva toidu kasvatamine, ning rakendusfüüsika tööstuses.

Mida teada saime?

Kliima muutuste uurimisest. Rootsis asub 3 ülikõrget 150 meetrist masti, millega mõõdetakse pidevalt veeauru ja süsinikdioksiidi sisaldust õhus. Mastide abil on võimalik koguda infot KOGU riigi kohta. Samaaegselt mastidega mõõdetakse samu parameetreid paarimeetrise masti otsast uurides nii ca 20m raadiusega ala ja tehakse ka mõõtmisi päris maapinnalt. Kõik mõõtmised on kombineeritud alustaimestiku, varise jt mõõtmistega.

Päeva üheks huvitavamaks mõtteks oli:

Me ei pea muretsema mitte keskkonna pärast vaid inimkonna pärast, loodus saab ise ka hakkama.

Pelletite maailm. Järgmisel päeval jätkasime metsateemaga, aga keskendusime puidu väärindamisele. Saime teada, et pelletite tootmise vajadus tekkis suuresti logistilisest probleemist. Nimelt mahub konteinerisse 4 korda rohkem pelleteid kui metsa raidmeid ehk 1 konteineriga saab kohale toimetada 4 konteineri jagu energiat. Olulisemad omadused seejuures, mida ka meie saime mõõta, on pelletite tihedus ja vastupidavus.

Päeva lõpetuseks külastasime kitarride muuseumi – suurimat erakogu, kus kitarre alates 50ndatest ja nende arv on sadades.

img_0654

Kuidas lehmad piima toodavad? Viimasel päeval Umeas sõitsime linnast välja katsejaama.

Kui inimesel on üks magu, siis lehmal neli. Nii on see ka kõigil teistel mäletsejatel. Käisime uudistamas lehmade söötade kasvamist ja seda, kuidas testitakse söötade sobivust lehmadele. Et nad saaksid kätte kõik vajalikud ained ja et sööda kasvatamine oleks võimalikult lihtne ja ökonoomne. Saime ise sööda jaoks taimi koguda ja nägime laudas auguga lehmi, kelle abil saab uurida seedimisprotsessi ja edukust seda aeg ajalt lehma seest välja võttes.

Füüsika keskkonnaseires. Tagasiteel tegime peatuse Tampere Tehnikaülikoolis. Meid võttis vastu teoreetilise füüsika osakonna juhataja. Külastasime erinevaid laboreid ja tutvusime Tampere tugevaima teadussuunaga – optikaga. Põnev oli kuulda, kuidas kasutatakse optika võimalusi nt keskkonnaseireks. Laserite abil nt kontrollitakse korstnatest tuleva suitsu ainete sisaldust ja tehakse järeldusi ohtlike ainete sisalduse kohta. Pea kõikidel teadusprojektidel on tööstusest partnerid, mis tähendab, et kogu ülikoolis tehtav teadus leiab praktikas ka rakendust.

Nädal oli väga põnev! Saime teada, et tegelikult on kõik valdkonnad omavahel seotud ja koostöö erinevate teadlaste vahel on ülioluline. Koostöö alustamine ei tohiks väga keeruline – selgus, et samu termineid kasutatakse nii sööda- kui pelletite uuringutes.

Kokkuvõtte preemiareisist kirjutas Kristi.

Teaduslahing 2016 võitjad käisid preemiareisil 15. – 19. augustil 2016

Ole Rohkem Aastakonverentsil

14188281_1097135047009130_1491544976978600901_o

Päikest täis 27. augusti laupäeva hommikul sättisid end autorooli Tiia ja Marge, et sõita Jõgevamaa suunas Voorele. Nimelt oli seal kandis toimumas Ole Rohkem Aastakonverents (Ole Rohkem kohta leiad informatsiooni siit: http://olerohkem.ee/meist/).

Eelpool nimetatud kaks vaprat esindasid tudengite organisatsioone koondava võrgustiku konverentsil MTÜ Elus teadust. Kuna tegemist oli esimese sellelaadse üritusega, ei teadnud kumbki, mida oodata. Kohale saabudes võttis meid vastu sõbralik tervitus peakorraldajalt Mareli Otsalt. Nimesilt, pastakas, märkmik ning ülihästi lõhnav hommikukohv!

Päev kulges ladusalt. Kohe alustuseks sai kuulata, mida arvab Kalle Palling päevakajalisest poliitikateemadest ja globaalsetest probleemidest, seda siis nii majanduse kui ka poliitilisel tasandil. Pärast seda võeti aga ette lokaalsed teemad, ehk siis käsitleti koostöövõrgustiku edaspidiseid plaane ja kooskõlastati ajakava. Lisaks toimusid ka arutelud, mille tulemusena said inimesed vestelda ja oma mõtteid avaldada, tänu millele on esimesed tegevused juba ka käigus.

Siinkohal saab kiita arutelu rühma nr 5 (kokku oli rühmi kuus), kes pidasid heaks mõtteks alustada vastastikuste ehk organisatsioonide vaheliste koolitustega, et saaks juba olemasolevaid oskusi ja teadmisi omavahel jagada.

Pärast unist lõunat ei turgutanud rahvast ärkvele mitte kohv vaid hoopiski Märt Koik, kes oma kurbnaljaka sõnavõtuga ,,arvamistega arvamisest,, naerutas publikut kena tund aega (sellega saate lähemalt tutvust teha siin: http://www.teatermustkast.ee/productions/.).

Olles küllastunud ühiskonnakriitikast ja äärmiselt tumedast irooniast said osalejad haarata kohvi oma tassidesse ja siirduda ülimalt naerusuise Harald Lepiski motiveerivasse maailma, kes seekord tutvustas õnneliku meeskonna 5 printsiipi.

Tänu headele ideedele ja motivatsiooni tulvale ei olnud kellelgi ka probleemi, et jätkata õhtul ajude ragistamisega koostöövõrgustiku teemadel. Lisaks põnevatele esinejatele ja huvitavatele ning äärmiselt viljakatele aruteludele sai ka lustida meeskonnamängudes ja üksteisega suheldes, sest ka vabaaja programm oli korraldajatel väga hästi läbi mõeldud! Ühesõnaga, oli meeldiv ja asjalik konverents, mille tulemusena veel palju uuenduslikku ja kasulikku tulemas!

Kokkuvõtte konverentsist kirjutas Marge.

Ole Rohkem Aastakonverents toimus 27. – 28. augustil 2016

Teaduse populariseerimise suvekool Nelijärvel

14233415_10205357762623238_1967524514_o

15-16. augustil osalesid MTÜ Elus Teaduse esindajad Teadusagentuuri korraldatud teaduse populariseerimise miks.ee suvekoolis. Käesoleva aasta põhiteemaks oli koostöö ja selle erinevad mudelid, lõimides formaal- ja mitte formaalharidust. Kui põhiteemad olid seotud LTT-valdkonda tüdrukute ja andekate toomine, siis sisulistes töötubades arutati teemasid laiemalt. Näiteks räägiti ettekannetes ja arutelugruppides teemadeal:

  • Õppevahendite, inimeste, infrastruktuuri jm ristkasutus. Selle huvitavamaks väljapakutud tooteks oli „teaduspood“, kuhu oodati „müügiks“ inimeste muresid, ideid, probleeme, mida hakatakse lahendama teadlaste poolt. Teine variant oli valdkondade tutvustamine kõrgtehnoloogia abil, kus näiteks metsandust saaks õppida läbi virtuaalreaalsuse;
  • Ühiste metoodikate loomine. Siin nähti võimalusi ühisteks koolitusteks, et tagada tegijate ühtlane kvaliteet;
  • Väliste partnerite kaasamine. Suurimaks projektiks oli Euroopa kosmoseagentuuri hariduskeskus Eestis ESERO loomine
  • Formaal- ja mitteformaalhariduse lõimimine. Selle valdkonna esindajaks oli TEAHU ehk loodud Teadushuvihariduse Liit. Suurimat puudust tunti teadusteatritest, mis esindaksid erinevaid valdkondi ning reisiksid koolist kooli. Siin otsis koostööpartnereid ka Elus Teadus Teaduslahing 2017 läbiviimiseks.
  • Lapsevanemate kaasamine. Töötukassa partnerlusel kaasata lapsevanemaid huvihariduse ja karjäärinõustamise töösse;
  • Ühise õppekava loomine. Siinkohal sooviti enim näha praktikumide osas koostööd kõrgkooliga;
  • Ühine turundus. Psühhobussi eestvedamisel EV 100 ettepanekud panna teadus/teaduse populariseerijad pildile suure ühisprojekti näol või katsetada massikatseid massimeedias, kus erinevad teadusvaldkonnad koguvad samal ajal erinevat informatsiooni;
  • Ühine rahastamine. Parimaks näiteks osutusid siin H2O mängu põhimõtted erinevaid muuseume liites.

Üldiseks trendiks oli lõimumine igal tasandil, sest teaduse huvihariduses on tegijaid erinevatest maakondadest väga mitmeid ning püüti leida võimalusi konkurentsi vähendamiseks. Loengute vahel sai arendatud grupiprojekte, mis lõppesid rahastamisvõimaluste väljunditega. Nimetatud intensiivset koolitusvormi võiks kasutada ka kõrghariduses.

MTÜ Elus Teadus, Nupukad ja TÜ teaduskool koondusid intensiivses kahepäevases töötoas taaselustama Nupuvere portaali, mis koondab endas erivaldkondade harjutusi õpetajatele ja õpilastele. Sellest kuuleme kindlasti peagi veel 😉

Suvekoolist tegi kokkuvõtte Kadri Maikov

miks.ee suvekool toimus 15. – 16. augustil 2016

Algab Teaduslahing 2017 korraldamine!

14067742_10207156253080848_6798598120546976378_o

Hei, tudengid ja teadushuvilised! 5. septembril kell 18 koguneme Botaanikaaia seminariruumis, et alustada TEADUSLAHING 2017 korraldamisega! Soovid teada, mis võistlusega tegu, milliseid ülesandeid seal lahendatakse, mida Sina saaksid meeskonna liikmena teha? Tule ja uuri välja!

Lisainfo:

Kristi Parro

kristi.parro@gmail.com

5646 6479

AHHAA ja Elus teadus kutsuvad septembris lühikursusele

1. septembri õhtupoolikul saab alguse Elus teaduse ja teaduskeskus AHHAA koostöös toimuv lühikursus teaduse kommunikatsioonist, mille eesmärk on valmistada ette teadlasi ja välja töötada populaarteaduslikud käed-külge tegevused Teadlaste Öö Festivalil osalemiseks.

Kursus algab juba täna, kell 17.30 AHHAA teaduskeskuse ruumis “Apollo”. Näeme seal!

IMG_8492 (2)

Nelja 1,5-tunnise seminari käigus tutvutakse erinevate teaduse kommunikatsiooni võimalustega, leitakse parim lahendus „oma asjast“ ehk Sinu teadusvaldkonnast lihtsas keeles rääkimiseks ja ka praktiline tegevus selle ilmestamiseks ja inimeste kaasamiseks.

Lühikursuse läbinud oskavad selgelt ja lühidalt rääkida oma teadustööst, on välja töötanud tegevuse (õpitoa, mängu vm), mida saab kasutada ka edaspidi oma teadustöö tutvustamiseks tulevastele tudengitele, teadlastele või teadushuvilistele ning saavad erinevate valdkondade teadlasi ühendava populariseerijate võrgustiku liikmeks. Lisaks, kursuse läbimine annab 2 ainepunkti!

Kursusele on oodatud bakalaureuse ja magistriastme tudengid, välistudengid, doktorandid ja ka kõik ülikooli töötajad, kes soovivad ennast arendada ja/ või leida uusi lahendusi oma teadusvaldkonna tutvustamiseks. Välistudengite osalemise korral toimub õppetöö eesti ja inglise keeles.

Juhul, kui soovid saada ainepunkte, registreeri ennast ÕISis:

Kursuse nimetus: Teaduse kommunikatsioon

Kursuse maht: 2 EAP

Kood (Eesti maaülikool): MI.1820

Toimumiskoht: teaduskeskus AHHAA

Toimumise ajad: nejapäeviti, 1., 8., 15. ja 22. septembril kell 17:30-19.00

Arvestus: oma välja töötatud tegevuse läbiviimine Teadlaste Öö Festivali raames 27. või 29. septembril vahemikus kell 17:30 – 19:00.

Lisainfo:
Kristi Parro
MTÜ Elus teadus
Mobiil: 5646 6479
E-post: kristi.parro@gmail.com

Kodukeemiast Otepää lastega

Kui õues kallab vihma, on kõige õigem teha midagi põnevat. Miks mitte õppida midagi uut!? Nii sattusidki Sirje ja Kristi sügisesel kevadpäeval Otepää lasteaedadesse, et koos teada saada, kuidas käia ümber kodukeemiaga.

20160426_103202[1]

Sirje rääkis lastele, mida tähendavad erinevad märgid pakenditel ja kuidas peab üht või teist pilti nähes käituma. Põnevust pakkus katse, kus iga lasteaiapõnn sai järgi proovida happe ja aluse eristamist, võttes appi keedetud punase kapsa vedeliku. Sidrunhappe ja söögisooda abil uuriti, miks vedelik värvub roosaks või hoopis rohekaks ja mis juhtub siis, kui hape ja alus kokku panna. Igaüks sai oma vulkaani 🙂

Kõige ootamatum küsimus tuli poisilt, kes uuris, et kas selline keemia on ka olemas, mis muudaks inimesed nii väikeseks, et isegi mikroskoobiga ei oleks näha. Eks näeb, kas tulevased keemikud mõtlevad sellise aine välja.

20160426_120049[1].jpg